Projekt e-Impuls

Sretne smo da smo osvojile još jedan projekt i uspješno ga privele kraju, ovaj puta se radi o bespovratnim sredstvima iz EU strukturnih i investicijskih fondova!

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1709
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke proširenjem portfelja usluga te usklađivanjem poslovnih procesa s novim tehnološkim zahtjevima

SAPUN d.o.o.
Zvornička 11
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 17546375408

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2016. do 01. svibnja 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 277.451,68 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 233.059,41 kuna

Opis projekta:

Cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke Sapun d.o.o. kroz ulaganje u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te usavršavanje i unapređenje djelatnosti grafičke pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta te web dizajna, te za diverzifikaciju područja djelatnosti, odnosno proširenje na dizajniranje interijera i modnog dizajna.

Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogućnosti smo uložiti

znatna sredstva u neophodno opremanje prostora te nabavu hardverske i softverske opreme, te time podići kvalitetu naših rješenja i konkurentnosti jer ćemo biti u mogućnosti ponuditi vrhunska rješenja iz područja grafičke i pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta te web dizajna.

Na ovaj način zahvaljujući osiguranim sredstvima, tvrtka Sapun d.o.o. će se lako prilagoditi novim trendovima usvajajući nove tehnologije što će neposredno omogućiti podizanje kvalitete i konkurentnosti te povećanje prihoda i broja zaposlenih te daljnje širenje na inozemnom i domaćem tržištu.

Ciljana skupina ovoga projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici koji su se kroz projekt educirali te na taj način podigli razinu stručnosti i kvalitete usluge. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete što ujedno doprinosi i uspjehu samog poduzeća.

Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim ulaganjima dobiti kvalitetnu uslugu i rješenja po prihvatljivoj cijeni.

 

Cilj projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti tvrtke Sapun d.o.o. ulaganjem u tehnološki kapacitet s ciljem akvizicije novih tržišta i povećanje broja zaposlenih. Projektom se pridonosi rješavanju problema nezaposlenosti, te jačanju gospodarske djelatnosti. Osigurat će se širenje tržišta EU. Navedenim ulaganjem će se povećati prihod od prodaje i privatna ulaganja, te modernizacija poslovanja u skladu s najboljim svjetskim praksama u području grafičke pripreme za tisak, kreiranja vizualnog identiteta, web dizajna, dizajna interijera te modnog dizajna.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Irina Jurinac 098/262-325

Kontakt adresa elektroničke pošte: irina.jurinac@sapun.hr